Vánočky se prodávaly stejně jako v minulých letech

Dle Svazu pekařů a cukrářů v ČR se během předvánočního a vánočních období prodalo podobné množství sladkého vánočního pečiva jako v minulých letech, a to i přesto, že cena byla v průměru o 30–60 % vyšší oproti minulému roku.

Každoročně se v ČR prodá kolem 1,3 mil. kusů vánoček a 1,7 mil. vánočního cukroví (čajovky, sněhovky, laskonky, linecké…). „Dle našeho interního průzkumu mezi členy Svazu pekařů a cukrářů můžeme konstatovat, že se minulý rok žádný pokles poptávky po vánočkách a cukroví nekonal a dle našich informací byly prodeje srovnatelné s minulým rokem. Co se ovšem změnilo, je cena, která u těchto druhů pečiva vzrostla v průměru o 30 až 60 %,“ říká Bohumil Hlavatý, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v ČR, a dodává: „Za vzestupem ceny vánočního pečiva stojí válka na Ukrajině a její dopad na růst cen energií a pohonných hmot a dále nárůst cen vstupních surovin, včetně cukru.“

Vzhledem k trendu z poslední třetiny roku 2022, kde byl jasně zřetelný pokles prodeje prémiových výrobků s vysokou kvalitou, nebylo očekávání prodeje svátečního sortimentu příliš vysoké. Zákazníci si však na svátky našli cestu k našim ručně vyráběným vánočkám, štolám a sortimentu vek a baget. Po vyhodnocení a meziročním srovnání jsme se utvrdili, že i přes cca o 30 % vyšší ceny jsme zákazníky uspokojili stejným množstvím, jaké bylo obvyklé v minulých letech,“ říká Petr Křivka, majitel pekárny Pekařství Křivka, a dodává: „Toto ovšem v našem případě platí pouze v období vánočních svátků, podíváme-li se na celoroční vývoj a srovnání výroby v kg, je úbytek prodeje ,dražších‘ výrobků okolo 30 %. Tedy vánočku nebo třeba máslový koláč si zákazníci nekoupí třikrát týdně, ale pouze dvakrát, což je při současném růstu nákladů na chod domácností zcela pochopitelné.“

Martin Abrahám, výkonný ředitel pekárny Pecud z Ústí nad Labem, potvrzuje, že poptávka po vánočkách a cukroví byla na konci roku 2022 srovnatelná s minulými lety: „I přesto, že jsme byli nuceni zvýšit ceny až o 35 %, prodeje byly srovnatelné. Oproti minulým letům se prodávalo více nebalených teplých vánoček namísto balených.“

Pavel Meduna Vedoucí výroby a prodeje – pekařství z řetězce hypermarketů Globus ČR říká: „Plánovali jsme vyrobit 180 tisíc kusů vánoček a  tohoto čísla jsme dosáhli. Pro první polovinu prosince jsou typická máslová vánoční těsta, kde jsme vyrobili a prodali téměř 10 tun v osmi příchutích. Ve druhé polovině prosince a těsně před svátky byl velký odbyt ručně vyrobeného máslového vánočního cukroví, kde jsme také dosáhli plánovaných čísel a prodej byl o objemu 8 tun.“

Svaz pekařů a cukrářů v České republice, z. s. (SPaC ČR), je významné potravinářské profesní sdružení, které hájí zájmy firem podnikajících v pekařském a cukrářském oboru a podporuje jejich činnost. V současné době sdružuje 130 členů – pekáren a cukráren, dodavatelů strojního zařízení, surovin, služeb a potravinářských škol. Více informací na www.svazpekaru.cz.

Pro další informace kontaktujte:

Tomáš Iľko

Senior PR Consultant, Double-U PR, s. r. o.

E-mail: tomas.ilko@double-u.cz

Tel.: +420 733 529 496

www.double-u.cz