Začala výstava věnovaná osobnosti Jindřicha Chalupeckého
– výtvarného kritika, který po celý život hledal smysl umění

Začala výstava věnovaná osobnosti Jindřicha Chalupeckého
– výtvarného kritika, který po celý život hledal smysl umění
Společnost Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy
představuje ve výstavních sálech Městské knihovny jednu z hlavních událostí svého
letošního programu – výstavu věnovanou dílu a životnímu odkazu uměleckého a
literárního kritika, teoretika a kurátora, který významně ovlivnil nejen české moderní
i současné umění. Jindřich Chalupecký (1910–1990) začal psát v době mezi dvěma
světovými válkami, kdy byl novinkou surrealismus, a žil tak dlouho, aby stačil
referovat o postmodernismu provázejícím konec 20. století. Jeho kritický záběr
zahrnoval dění na české, potažmo československé i mezinárodní scéně a jeho vliv
(nejen) na místní kulturu je možné sledovat i dnes. Na výstavě se setkávají díla více
než šedesáti umělkyň a umělců několika generací, jejichž tvorbu Chalupecký přímo
i nepřímo ovlivnil.
Chalupecký celoživotně propagoval a obhajoval nové formy umění a zajímal se o obecné
otázky umění, především o smysl umění v moderní společnosti. Byl obráncem propojování
umění a života. V dnešních termínech bychom si snad mohli dovolit použít termín
aktivistického či angažovaného umění. Nevěřil v pouze estetickou funkci uměleckého díla a
kultury obecně. Šíře zájmů a vlivu Jindřicha Chalupeckého zaručuje, že se divačky a diváci
výstavy v určité podobě střetnou s podstatnou částí české a potažmo mezinárodní kulturní
a intelektuální historie 20. století. Výstava zahrnuje široké spektrum děl – od prací autorek
a autorů českého poválečného umění přes díla ruských autorů, jako je např. Ilja Kabakov
až po reflexe současných umělkyň a umělců, jako jsou Anežka Hošková nebo Václav Magid

„Výstava v Galerii hlavního města Prahy je výsledkem tříletého výzkumu a příprav. Jejím
záměrem není vytvořit Chalupeckému pomyslný pomník, ale naopak skrze dialog
historických děl a práci současných umělkyň a umělců, literátů, filozofek a dalších osobností
reflektovat, co z Chalupeckého myšlenek a aktivit je relevantní pro současnost a co nám
Tisková zpráva 15. 3. 2022
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a
současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi
objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku
Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.
může být nápomocné v umělecky, politicky i lidsky nelehkých dobách,“ říká k záměru
výstavy kurátorský tým – Tereza Jindrová, Karina Kottová a Tomáš Pospiszyl.
Abstrahovaný byt, čítárna a obrazárna
Rozmanitost a bohatost života a díla Jindřicha Chalupeckého určuje formát výstavy:
prostory druhého patra Městské knihovny na Mariánském náměstí jsou rozděleny do
několika zdánlivě samostatných sekcí, odlišných nejen tematicky, ale i formálně. Najdeme
zde pohled do Chalupeckého bytu ve Vršovicích, kde visí na stěnách obrazy, jimiž žil
obklopen spolu se svou ženou, literátkou Jiřinou Haukovou. V „čítárně“ se u velkého stolu
setkáme s více než třiceti vybranými texty, které se věnují tvorbě i životním příběhům
Chalupeckého oblíbených autorek a autorů. „Čítárna“ sousedí s „obrazárnou“, obsahující
kanonická i neprávem zapomenutá díla českého a slovenského umění druhé poloviny 20.
století, která mají návštěvníci možnost shlédnout nejprve jen skrze průhled ve stěně jako
jakési reference k Chalupeckého textům, než k nim přijdou blíž skrze další výstavní sekce.
Impozantně pojatý prostor výstavy navrhlo architektonické studio Richarda Loskota,
významného českého vizuálního umělce.
Od Duchampa ke Kabakovovi
Prominentní místo je na výstavě věnováno Francouzi Marcelu Duchampovi, který byl pro
Chalupeckého nejdůležitějším umělcem dvacátého století. V roce 1969 se mu podařilo
zorganizovat výstavu Duchampových konceptuálních děl v pražské Galerii Václava Špály.
Na základě Duchampova ikonického díla známého jako „Velké sklo“ a Chalupeckého skic
pro možnou rekonstrukci jeho nedokončené části vznikla na aktuální pražské výstavě
unikátní světelně-prostorová instalace od Richarda Loskota.
Sekce věnovaná ruskému umění představuje další bod výstavy s mezinárodním přesahem.
Od roku 1965 až do druhé poloviny 70. let Jindřich Chalupecký opakovaně navštěvoval
SSSR, hlavně Moskvu a Leningrad, kde navázal kontakt především s aktérkami a aktéry
neoficiální nebo polooficiální kulturní scény. Návštěvnice a návštěvníci Světů Jindřicha
Chalupeckého uvidí práce, které tehdy Chalupecký viděl nebo potenciálně mohl vidět
Tisková zpráva 15. 3. 2022
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a
současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi
objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku
Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.
v navštívených ateliérech. Součástí této sekce je také unikátní album kreseb, které
Chalupecký dostal ke svým sedmdesátým narozeninám od šesti moskevských umělců
včetně Ilji Kabakova nebo Viktora Pivovarova.
„Chalupecký do Sovětského svazu přivážel svoji představu a fundované informace o dění
v mezinárodním kontextu současného umění. A odvážel si fascinaci originálním uměleckým
projevem řady místních umělkyň a umělců, stejně jako inspirativní poznatky o ruské
avantgardě nebo úvahy o podmínkách tvorby v kulturním undergroundu,“ dodává kurátor
expozice ruského umění Tomáš Glanc.
Vzhledem k aktuálně probíhajícímu válečnému napadení Ukrajiny ze strany Ruska se
Společnost Jindřicha Chalupeckého rozhodla nerealizovat plánovanou zápůjčku
uměleckých děl z Moskevského muzea moderního umění a sekci realizovat z lokálních,
potažmo evropských sbírek. Organizátoři zároveň vyzvali ukrajinské a ruské umělkyně a
umělce působící v České republice, aby se volně pojatým příspěvkem na výstavě vyjádřili
k otázce, jak aktuálně přistupovat k prezentaci ruského umění a k tamějším kulturním
institucím – co od nich jako umělecká komunita můžeme očekávat a požadovat.
Současné reakce na expresionismus, feminismus nebo zahraniční korespondenci
V takzvaných „kabinetech”, tedy řadě menších výstavních místností, se střídají archivní
materiály s reakcemi a intervencemi současných umělkyň a umělců. Najdeme zde například
sekci věnovanou autorům Skupiny 42, na niž navazuje záznam site-specific inscenace
uvedené v pražském hotelu Opera. Inscenace vznikla na základě odpovědí současných
autorek a autorů na Chalupeckého kanonický text Svět, v němž žijeme. Umělkyně Anežka
Hošková svou instalací kombinující odkazy k historické ornamentice i současným
neoromantickým subkulturám reaguje na Chalupeckého publikaci Expresionisté, věnovanou
jeho oblíbeným spisovatelům: Richardu Weinerovi, Jakubovi Demlovi, Ladislavu Klímovi a
Jaroslavu Haškovi. Série akvarelů Václava Magida je reakcí na specifický formát alba,
rozšířený mezi moskevskými umělci, se kterými byl Chalupecký v kontaktu, a zároveň cituje
jeho článek Moskevský deník z roku 1973.
Tisková zpráva 15. 3. 2022
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a
současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi
objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku
Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

Jindřich Chalupecký byl jediným teoretikem umění, který se v sedmdesátých a osmdesátých
letech minulého století snažil uchopit a reflektovat „ženské umění“. Ve svých úvahách
o umění svých současnic nicméně nezastíral skepsi k feministickému umění. Součástí nově
vzniklých děl pro výstavu je film francouzské umělkyně Julie Béna s názvem Letters from
Prague. Autorka, která dlouhodobě působí v Praze, v díle humorně a současně břitce
reaguje na to, jak se i dnes patriarchální společnost staví k umělkyním.
Unikátní příspěvek na výstavu připravilo také americké kurátorsko-umělecké duo Triple
Candie (Shelly Bancroft a Peter Nesbett). Na základě dochované korespondence
s americkým slavistou Williamem Harkinsem a členem hnutí Fluxus Dickem Higginsem
vznikla instalace, která ilustruje Chalupeckého intenzivní zájem o dění na mezinárodní
umělecké scéně a současně těžkosti doby, ve které se snažil tento zájem udržet a naplnit –
řada dopisů a zasílaných materiálů ze zámoří totiž opakovaně k českému adresátovi
nedorazila.
„Výstava se pokouší neortodoxními způsoby pracovat s formami dokumentace a
současného čtení historických událostí a umělecké tvorby a ukázat Chalupeckého jako stále
živou osobnost české kultury,“ dodávají kurátorky a kurátoři projektu.
Tisková zpráva 15. 3. 2022
Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a
současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi
objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-Mansfeldském paláci, v Domě fotografie, v Bílkově vile, v Zámku
Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.
Světy Jindřicha Chalupeckého
Místo konání: Galerie hlavního města Prahy – Městská knihovna, 2. patro, Mariánské
náměstí 1, Praha 1
Zahájení výstavy: úterý 15. 3. 2022
Termín konání výstavy: 16. 3. – 19. 6. 2022
Vystavující umělkyně a umělci: Natalja Abalakova, Jiří Balcar, Václav Bartovský, Eva
Bednářová, Julie Béna, Zdeněk Beran, Vladimír Boudník, Ivan Čujkov, Jiří David, skupina
Dviženije, Michail Grobman, Jiřina Hauková, Anežka Hošková, František Hudeček,
František Gross, Dalibor Chatrný, Vladimir Jakovlev, Vladimir Jankilevskij, František
Janoušek, Věra Janoušková, Magdalena Jetelová, Ilja Kabakov, Olga Karlíková, Eva
Kmentová, Jiří Kolář, Milan Knížák, Stanislav Kolíbal, Jan Kotík, Alena Kučerová, Kamil
Lhoták, Richard Loskot, Václav Magid, Mikuláš Medek, Jan Mlčoch, Alex Mlynárčik, Karel
Nepraš, Ladislav Novák, Lev Nusberg, Petra Oriešková, Theodor Pištěk, Viktor Pivovarov,
Naděžda Plíšková, Vlasta Prachatická, Milan Ressel, František Ronovský, Zdeněk Rykr,
Jan Ságl, Zorka Ságlová, Zora (Járová) Smetanová, Ülo Sooster, Adriena Šimotová,
Eduard Štejnberg, Petr Štembera, Triple Candie (Shelly Bancroft & Peter Nesbett), Jitka
Válová, Květa Válová, Jaroslav Vožniak, Ladislav Zívr, Jana Želibská, Anatolij Žigalov
Pořadatelé: Galerie hlavního města Prahy a Společnost Jindřicha Chalupeckého
Kurátorský tým: Tereza Jindrová, Karina Kottová, Tomáš Pospiszyl
Kurátor expozice ruského umění: Tomáš Glanc
Výstavní architektura: Studio Richard Loskot
Grafické řešení: Marek Nedělka a Anežka Minaříková
Výstava se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky,
Magistrátu hlavního města Prahy, Státního fondu kultury a Statutárního města Brna.
Kompletní seznam dlouhodobých partnerů Společnosti Jindřicha Chalupeckého naleznete
na webových stránkách: https://www.sjch.cz/o-nas/.

zdroj: Galerie hl.města Prahy