ZLATÝ OŘÍŠEK 2022

Seznamte se s výjimečnými dětskými talenty České republiky!

Zlatý oříšek od roku 1998 cíleně vyhledává a podporuje ty nejtalentovanější, nejaktivnější děti a dětské kolektivy z celé České republiky napříč obory. V letošním roce tak Zlatý oříšek oslaví čtvrtstoletí své existence. Za tuto dobu se organizátorům podařilo vyhledat v České republice více jak tři tisíce talentovaných dětí, dvojic a dětských kolektivů ve věku od 6 do 14 let. Každoročně pak Zlatý oříšek představuje výběr jednadvaceti z nich prostřednictvím slavnostního televizního finále, které Česká televize vysílá již tradičně na Nový rok. I letos tak 1. ledna 2023 mohli diváci ČT2 obdivovat výkony finalistů soutěže a tipovat, kdo z nich si na konci pořadu odnese ze studia prestižní cenu Zlatý oříšek 2022, a to společně s finanční odměnou 20 000 Kč.

Po dvou covidem ovlivněných ročnících se konečně Zlatý oříšek mohl vrátit v plné síle. Už samotný počet přihlášek do 24. ročníku převýšil naše očekávání. Své přihlášky zaslalo přes 150 talentovaných dětí a dětských kolektivů ze všech koutů České republiky a naprosto různých, mnohdy velmi specifických oborů lidské činnosti. Naši odborní poradci tak stáli před více než nelehkým úkolem vybrat 21 nejobdivuhodnějších z nich k nominaci na cenu Zlatý oříšek 2022. Ty jsme následně navštívili v jejich domácím prostředí, ověřili výsledky uvedené v přihlášce, zjistili rozhovorem s rodiči či jejich trenéry další podrobnosti a současně natočili hodnotící video medailonky, které jsou dostupné YouTube a na webu Zlatého oříšku v profilech nominovaných dětí. Na základě námi shromážděných podkladů pak výběrová komise hlasováním rozhodla o 7 vítězích soutěže Zlatý oříšek 2022.

Výkony přihlášených talentovaných dětí jsou ale natolik pozoruhodné, že sedm vítězných pozic jsou jen špičkou ledovce skrývajícího další a další zlaté poklady. Komplexní systém podpory nadaných dětí ČR už 10 let zastřešuje Nadační fond Zlatý oříšek, který se kromě organizace soutěže, komunikace s médii, dárci a sponzory, věnuje také osvětové činnosti a finanční i materiální podpoře všech dětí, které soutěží úspěšně v minulosti prošly.

Mgr. Jiří Kotmel, předseda správní rady Nadačního fondu Zlatý oříšek:

Je neuvěřitelné, ale letos to bude již 25 let, kdy Zlatý oříšek poprvé veřejnosti představil děti, které si svým nadáním i výkony napříč obory získaly zaslouženou pozornost veřejnosti při novoročním finále v České televizi a převzaly první Zlaté oříšky. Mezi těmito oceněnými byl nejen náš dodnes neúspěšnější šachista David Navara, ale také náš současný a světově uznávaný vědec Marek Mráz.

I letošní ročník jsme realizovali s přesvědčením, že pro rozvoj naší společnosti je podpora nadaných dětí absolutně zásadní. Kromě prestižního ocenění jejich úsilí se tak i nadále budeme tyto děti snažit maximálně všestranně podporovat.“

O soutěži Zlatý oříšek

Soutěž Zlatý oříšek je otevřena všem dětem a dětským kolektivům, které si již prošly významnými úspěchy nebo se přičinily o něco mimořádného či společensky prospěšného. Soutěž záměrně nemá kategorie a staví tak vedle sebe děti úspěšné v nejrůznějších oborech.

Půvab Zlatého oříšku tkví právě v rozmanitosti oborů. Vodítkem pro výběrovou komisi jsou pak prokazatelné výsledky v přehlídkách, závodech, soutěžích nebo jinak doložené úspěchy. Ze všech soutěžících vybírá komise 21 dětí nominovaných do televizního finále soutěže. Komisi tvoří renomovaní odborníci na jednotlivé oblasti a obory lidské činnosti, kteří posuzují každého soutěžícího na základě všech námi získaných podkladů – informací z přihlášky, přehledu jeho úspěchů, námi ověřených výsledků dítěte, rozhovoru s rodiči, učiteli či trenéry a natočeného videoklipu. Ten vizualizuje oceňované schopnosti a dovednosti přihlášeného dítěte v autentickém domácím prostředí, ale zachycuje i jeho výkony v soutěžích a závodech.

Vítězství ve Zlatém oříšku je pro děti především morálním oceněním, ale nese s sebou i finanční podporu. Děti a kolektivy, které zvítězí, získají v rámci novoročního televizního finále sošku ptáčka se zlatým oříškem v zobáčku a také šek na 20 000 Kč. Navíc mají možnost ukázat ostatním, co umějí, a zviditelnit se v médiích. Finálová nominace s sebou také následně přináší více nabídek a příležitostí vystoupit na veřejnosti nebo intenzivněji spolupracovat s odborníky na daný obor.

Za dobu svého trvání Zlatý oříšek podpořil mnoho talentovaných, nadaných a aktivních dětí z celé republiky. Řada soutěžících dosáhla mimořádných úspěchů a jsou dnes ve svém oboru pojmem. Připomeňme si některé z nich:

David Navara (ZO 1998) – dodnes náš nejlepší šachista,

Marek Mráz (ZO 1998) – světově uznávaný vědec,

Lukáš Vondráček (ZO 1999) – světově uznávaný klavírista,

Jan Smigmator (ZO 2000) – uznávaný swingový zpěvák,

Václav Kolář (2004) – Mistr světa a Evropy v Bike trialu,

Filip Salač (2009) – motocyklový závodník,

Anna Dušková (2013) – úspěšná krasobruslařka,

Jonáš Forejtek (2014) – velmi úspěšný tenista,

Jan Myšák (2016) – úspěšný hokejista.Nesmíme také zapomenout na skvělé dětské kolektivy. Hned v prvním roce 2008, kdy účast kolektivů byla možná, si Zlatý oříšek odnesl pěvecký sbor Boni Pueri a v dalších letech Kühnův dětský sbor nebo Baby Balet Praha.Hodnocení soutěžících

Posuzování a porovnávání soutěžících napříč různými oblastmi a obory je opravdu nadlidský úkol, proto jsme velmi rádi, že nám s výběrem pomáhá řada našich expertů. Nad přihláškami dětí zasedne odborná porota, jejímiž členy jsou např. akademický malíř Jiří Anderle, hudební publicista PhDr. Jiří Vejvoda, dramaturgové České televize Luděk Horký a Jiří Chalupa, sportovní redaktor České televize Petr Vichnar nebo PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání. Ti svá hodnocení opírají o prokazatelné výsledky dětí na přehlídkách, v soutěžích, ve sportovních závodech a v dalších činnostech. Následně je dle jejich doporučení organizátory soutěže proveden výběr jednadvacítky finalistů. Poté rodiny nominovaných osobně navštíví zástupci Zlatého oříšku a s dětmi pořídí krátkou video-vizitku zahrnující i osobní rozhovor.

Hlavní výběrová porota složená ze zástupců ministerstev, médií, partnerů, odborných poradců, čítající cca 25 lidí, tak má pro kvalitní posouzení každého nominovaného soutěžícího, soutěžní skupiny či oddílu kromě video medailonku k dispozici také výčet všech jejich aktivit a úspěchů. Hodnotitelé tak mohou nominované děti posoudit komplexně, včetně školního i rodinného zázemí, odpovědně přiřadit své hlasy sedmi finalistům soutěže a určit tak vítěze.

Natáčení slavnostního televizní finále Zlatý oříšek 2022

Natáčecí den 24. ročníku připadl na neděli 4. prosince a stejně jako loni do studia dorazilo všech sedm laureátů Zlatého oříšku. Zbylých 14 finalistů se s moderátory spojilo prostřednictvím sociálních médií.

Skvělé moderátorské duo Soňa Baranová a Ondřej Blaho jsou už naše stálice. Vedle nich ve studiu zasedli letošní patroni soutěže – lyžařský akrobat, olympionik i moderátor Aleš Valenta, popularizátor vědy a moderátor Vladimír Kořen a primabalerina Národního divadla Nikola Márová. Postupně představili sedmičku vítězů i ostatní finalisty. Diváci České televize tak na Nový rok odpoledne mohli obdivovat výkony nadaného logika a řešitele matematických úloh, výjimečného pozounistu a klavíristu, talentovanou baletku a karatistku v jedné osobě, mezinárodně úspěšné taneční duo, nadějného bubeníka, který předvedl i verbuňk, nadanou spisovatelku a hbitého lezce.

Svůj prostor dostali i úspěšní reprezentanti oborů jako astronomie, agility, muzikálové herectví, házená, hra na akordeon, stolní i klasický rychlostní kanoistika, sportovní aerobik, silniční motocykly, biatlon, šachy, programování a finanční gramotnost i pečení dortů.

A jako překvapení zazněly pro všechny přítomné vítěze zdravice významných osobností: moderátora České televize Daniela Stacha, baletního mistra Vlastimila Harapese, lezce Adama Ondry, bubeníka kapely Chinaski Lukáše Pavlíka, spisovatelky Aleny Mornštajnové, tanečníka Marka Dědíka a hudebníka a skladatele Ondřeje Brzobohatého.

Vyhlášení vítězů stejně jako vloni i letos proběhlo v poklidném duchu, chybělo předchozí každoroční napětí, kdy se děti o vítězství dozvěděly až v televizním studiu. Příjemným bonusem byla ale možnost se alespoň v omezeném režimu na chvíli potkat s ostatními vítězi soutěže, sdílet zkušenosti a třeba i navázat nová přátelství.

Ti z finalistů, kteří nakonec nezvítězili a soška ptáčka se zlatým oříškem v zobáčku, stejně jako dvacetitisícová odměna jim unikly, ale nepřišli zkrátka. Poštou jim byla doručena křišťálová plaketa Zlatého oříšku a také diplom – připomínka na nominaci mezi nejtalentovanější děti ČR pro rok 2022. Všechny přihlášené děti pak letos obdržely e-mailem čestné uznání jako ocenění jejich obdivuhodným menších či větších výkonů a jako povzbuzení k další usilovné práci na cestě za svými sny.Stručná statistika finalistů soutěže

Do finále soutěže se probojovalo 11 chlapců, 7 dívek, 1 taneční pár a 1 sportovní tým. 10x své zastoupení měli sportovci, 4x hudebníci, 3 x všestranní umělci, 4 finalisti pak soutěžilo v jiných oborech – tanec, literatura, logika a pečení dortů.

Nejpočetnější zastoupení mě Jihomoravský a Zlínský kraj (11 finalistů), následoval Jihočeský kraj (2 finalisté a dál kraje Středočeský (3 finalisté), Plzeňský (2 finalisté) a Ústecký (2 finalisté) a Vysočina (1 finalista).

Věkové zastoupení bylo ve finálové jednadvacítce následující: jednotlivci ­– 6x 14 let, 7x 13 let, 4 x 12 let, 2 x 11 let, 1 x 10 let, sportovní tým – průměrný věk 12 let, taneční dvojice – průměrný věk 13,5 roku.

Zlatý oříšek 2022 – Vítězové  1. Jan Štípek, 14 let, sportovní lezení, umělé stěny a skály, Ústí nad Labem, Ústecký krajMistr Evropy v obtížnosti, Mistr ČR v obtížnosti, Mistr ČR v boulderingu,

Mistr ČR v rychlosti, 9.místo na mistrovství světa v Dallasu, USAHonza poprvé vyzkoušel lezeckou stěnu v šesti letech a hned se chtěl lezení věnovat. Vedle stěn v halách Honza trénuje ve skalách na obtížnostních stezkách. Jeho běžný trénink trvá až 6 hodin. Několik minut lezení totiž vyžaduje následnou půlhodinu odpočinku. Honza má velkou podporu v tatínkovi. Ten si kvůli němu udělal lezeckou licenci instruktora a vozí ho na všechny zahraniční turnaje. V kategorii mladších lezců bude ještě rok, ale už teď konkuruje o hodně starším klukům. Příští rok by rád na mistrovství do Koreje.  1. Karolína Miková, 13 let, balet a karate, Veverská Bítýška, Jihomoravský krajBalet: 1. místo – sólo Harlequinade – národní kvalifikace Dance World Cup 2022, 1. místo – sólo Orientální variace – Na Špičkách Brno 2021

Karate – úspěšné složení zkoušek na 1. kyu (nejvyšší hnědý pásek), Vicemistryně Evropy – 2022Karolína se dostala k oběma disciplínám skrze o dva roky staršího bratra už v pěti letech. A obojí jí baví stejně. Karate a balet, podle Karolíny, mají společný rozsah. Jiné je ale dýchání, držení těla i určitá tvrdost. Kvůli baletu se tak Karolína neúčastní těch nejdrsnějších zápasů v karate. Učitelka baletu v ZUŠ ji druhý sport schvaluje😊  1. Julie Ptáčková a Patrik Pařízek, 13 a 14 let, latinskoamerické tance a standard, Kojetín, Zlínský krajMistři ČR v 10 tancích STT a 10 tanců pro rok 2022 JUN II, Vicemistři ČR v LAT pro rok 2022 JUN II, Celosvětová soutěž Szeged, Maďarsko – 1. místo LAT JUN II, Olympiáda dětí a mládeže v Olomouci 2022Julie tančí od šesti let, Patrik od sedmi let. A spolu rok a půl. Nominaci ve Zlatém oříšku už měli loni a od té doby udělali velký pokrok. Pravidelně jezdí na tréninky do italského Udine. Patří mezi nejmladší soutěžící ve své kategorii. To je teď jejich největší výzva. Trénují obvykle 3x týdně, před soutěží každý den.  1. Janek Paška, 12 let, hra na bicí, elektrickou kytaru, klavír, folklorní zpěvy a tance, Buchlovice, Zlínský krajVítěz postupně okresního, krajského (včetně Ceny poroty) a celorepublikového kola soutěže ZUŠ 2022, ve hře na bicí, kategorie do 14 let, vystoupení s kapelou Chinaski ve Strážnici, vystoupení s vlastním programem Drumming Revival Show na festivalu Slovácké léto 2022, sólista v pořadu Na pastvě Dětského folklorního souboru Dolinečka.Janek už v roce a půl doma pochodoval s kytarou a do všeho bubnoval. Na bicí začal hrát v pěti letech. Nejdřív na elektronické, v osmi letech pak dostal profesionální. Kromě excelentního hraní na bicí Janek zpívá a tančí ve folklorním souboru, začal na elektrickou kytaru a klavír. Rád by se rád dostal na konzervatoř do Brna. Kvůli muzice se Janek vzdal fotbalu. Má srdce rockera, skladby, které se mu líbí se sám naučí.

  1. Magdaléna Paťhová, 14 let, literární činnost, psaní povídek a románů Trhový Štěpánov, Středočeský krajKnihy: Záhady Trhového Štěpánova, Svědek všeho dění, Varhany, Básně panny Kláry, pravidelné povídky vycházející ve Zpravodaji Štěpánovska.První povídku napsala Magdaléna v osmi letech. Od jedenácti let pravidelně přispívá do zpravodaje Trhového Štěpánova. Knihy její rodina nechává tisknout v malém nákladu z vlastních zdrojů v tiskárně v Olomouci. Magdalénu rodiče v literatuře podporují, stejně jako starosta Trhového Štěpánova a její učitel dějepisu nebo kronikář, se kterým často spolupracuje. Magdaléna se zaměřuje na středověk a renesanci. Fascinují ji historické postavy a ráda bádá o mýtech a neobjevených tématech. Některé knihy píše v barokní češtině. Její nejoblíbenější autor je Alois Jirásek, román F. L. Věk.  1. Petr Beran, 11 let, logika a matematika, České Budějovice, Jihočeský kraj1. místo Logická olympiáda 2021, nejúspěšnější řešitel matematické soutěže – Pangea 2022, 1. místo matematické soutěže – Matematický Klokan 2021, 1. místo Logická olympiáda 2021 – krajské kolo,

1. místo matematické soutěže – Matematický Klokan 2020 – celostátní.Petra k účasti ve Zlatém oříšku doporučila jeho učitelky z Mensy. Rád hraje hry, zkouší hlavolamy a vymýšlí vlastní. Rubikových kostek má celou sbírku. Rád také staví z Lega, navštěvuje vzdělávací a technologická centra v ČR i v zahraničí. Vedle toho hraje také tři roky na klavír. Na flétnu zahraje bez not cokoli, třeba ze svých oblíbených Angry Birds nebo Star Wars. Rád se setkává s dětmi podobných zájmů.  1. Sebastian Cretan, 12 let, hra na pozoun, baryton a klavír, Chodová Planá, Plzeňský krajVítězství v mezinárodní soutěži Pro Bohemia Ostrava 2022 v oboru hra na pozoun, v oboru hra na klavír, sólový koncert na klavír v Rudolfinu v rámci festivalu Dvořákova Praha 2021 s Karlovarským symfonickým orchestrem, sólista festivalu Zlatá Pecka 2022 v rámci koncertu „Talentissimo“.Sebastian chtěl od malička hrát na dechový nástroj. Ve třech letech začal na zobcovou flétnu, v devíti dostal první plastový pozoun. K tomu přidal klavír a nedávno ještě baryton (příbuzný nástroj pozounu). Sebastian se rád vyjadřuje hudbou, zkouší i skládat vlastní skladby. Ve volném čase rád běhá s kamarády venku, jeho velkou zálibou jsou traktory. Už několik let jezdí na tábory záchranářů a policistů a pozoun si bere vždy s sebou. Ráno troubí budíček😊Rozhovory s vítězi soutěže Zlatý oříšek 2022

Jan Štípek – sportovní lezení

Co pro tebe vítězství ve Zlatém oříšku znamená, proč je pro tebe důležité?

Já jsem ani nevěděl o tom, že jsem přihlášený. Přihlásil mě táta a neřekl o tom vůbec nikomu. Začal jsem si o Zlatém oříšku něco zjišťovat a vypadalo to zajímavě. Nakonec jsem postoupil mezi 21 nejlepších a byl jsem moc rád a říkal si, že by to mohlo vyjít i na těch 7 a vyšlo to. Měl jsem velkou radost.

Jak se chystáš naložit s finanční odměnou za vítězství v soutěži Zlatý oříšek, na co ji chceš použít?    

Ještě to nemám pořádně rozmyšlené, ale předpokládám, že to bude na lezecké věci😊 Třeba chyty na mou domovskou stěnu, kde nemají moc kvalitní.

Kdo (kromě tebe) měl z tvého vítězství největší radost, proč a jak jsi to poznal?

Určitě táta a máma. U táty to vždycky poznám, ten má vždycky radost, když vyhraju.

Na co se v roce 2023 ve svém oboru chystáš?

Je to docela velký cíl, ale já bych chtěl dokázat vyhrát všechny evropské poháry na laně a přivézt aspoň jednu medaili z Mistrovství světa v Koreji.Karolína Miková – balet a karate

Co pro tebe vítězství ve Zlatém oříšku znamená, proč je pro tebe důležité?

Je to pro mě velká čest, obrovské ocenění a mám větší chuť pokračovat dál v baletu a zlepšovat se a v karate taky.

Kdo (kromě tebe) měl z tvého vítězství největší radost, proč a jak jsi to poznal?

Asi mamka, ta byla hodně šťastná. Zlepšila se jí nálada.

Jak se chystáš naložit s finanční odměnou za vítězství v soutěži Zlatý oříšek, na co ji chceš použít?    

Asi ji použiju na zaplacení startovného soutěží na balet i karate.

Na co se v roce 2023 ve svém oboru chystáš?

V karate to asi bude získání prvního danu, tedy černého pásku, a v baletu získání nominace na Mistrovství světa.Julie Ptáčková a Patrik Pařízek – latinskoamerické tance a standard:

Co pro vás vítězství ve Zlatém oříšku znamená, proč je pro vás důležité?

Julie: Je to pro nás velká pocta a úspěch. Minule se nám to nepovedlo, tak teď letos😊 Když tančíme na našich obvyklých soutěžích, tak tam jsou jenom páry, které dělají to samé, co my. Ale tady je strašně moc šikovných dětí, co mají odlišné talenty. Jak jsem tady slyšela Sebastiana (Cretana) hrát na klavír, tak je to husté. Jsme rádi, že jsme se dostali mezi 21 nejlepších.

Kdo (kromě vás) měl z vašeho vítězství největší radost, proč a jak jste to poznali?

Julie: Asi maminky. Nevíme, která víc😊 Když jste volali, tak mamka si zapomněla telefon a někdo volal a já to zvedla a dozvěděla jsem, že jsme uspěli. Když přijela mamka, tak jsem jí to řekla a ona byla úplně nadšená.

Patrik: Moje mamka byla taky moc ráda.

Jak se chystáte naložit s finanční odměnou za vítězství v soutěži Zlatý oříšek, na co ji chcete použít?    

Julie: Asi do tréninků. Jezdíme na lekce do Itálie, to je hodně finančně náročné a celkově i tady v Česku, jak se všechno zdražuje, tak je to těžší.

Na co se v roce 2023 ve svém oboru chystáte?

Patrik: Na začátku roku máme Mistrovství ČR a když všechny vyhrajeme, což je velká pravděpodobnost, protože máme teď furt první místa, tak bychom měli jet na mistrovství světa. Tam se chceme probojovat do semifinále a bylo by super i finále. To je náš cíl.Janek Paška – hra na bicí, elektrickou kytaru, klavír, folklorní zpěvy a tance

Co pro tebe vítězství ve Zlatém oříšku znamená, proč je pro tebe důležité?

Myslím si, že mě to posune dál v bicích a celkově mám obrovskou radost.

Kdo (kromě tebe) měl z tvého vítězství největší radost, proč a jak jsi to poznal?

Na prvním místě rodiče, pak ségry. Mamka jásala radostí, táta taky a já jsem brečel radostí, protože to pro mě bylo velké a myslel si, že to nevyjde, ale když jsem zjistil že ano, tak jsem byl strašně šťastný.

Jak se chystáš naložit s finanční odměnou za vítězství v soutěži Zlatý oříšek, na co ji chceš použít?    

Chtěl bych investovat do nějakých součástek na bicí, do nové kytary a dalších hudebních nástrojů a do věcí, které mi chybí.

Na co se v roce 2023 ve svém oboru chystáš?

V novém roce bude hodně koncertů a o soutěžích zatím nevím, ale určitě se nějaké objeví. Moc se na tento rok těším.Magdaléna Paťhová – literární činnost:

Co pro tebe vítězství ve Zlatém oříšku znamená, proč je pro tebe důležité?

Je to především výzva, abych pokračovala ve své literární činnosti.

Jak se chystáš naložit s finanční odměnou za vítězství v soutěži Zlatý oříšek, na co ji chceš použít?    

Chtěla bych ji použít na získávání dalších historických materiálů, které mi pomůžou, až budu zase něco psát, a také na vydání další knihy.

Kdo (kromě tebe) měl z tvého vítězství největší radost, proč a jak jsi to poznal?

Mamka, protože je z toho hodně dojatá. Vidím to na ní, jak je šťastná a jak si toho váží.

Na co se v roce 2023 ve svém oboru chystáš?

Teď už mám rozpracovanou další knihu. Chtěla bych ji mít do března hotovou a pak bych chtěla psát knihy o Praze. Děj jedné z nich bude zasazený do třicetileté války. Pak mám v plánu různé další knihy, které se budou zakládat na pražských pověstech.Petr Beran – logika a matematika:Co pro tebe vítězství ve Zlatém oříšku znamená, proč je pro tebe důležité?

Mám z toho velkou radost a znamená to pro mě hlavně nové obzory a spoustu nových věcí, co můžu dělat.

Kdo (kromě tebe) měl z tvého vítězství největší radost, proč a jak jsi to poznal?

Podle mě celá rodina byla úplně stejně nadšená.

Jak se chystáš naložit s finanční odměnou za vítězství v soutěži Zlatý oříšek, na co ji chceš použít?    

Nejspíš bych si za to zaplatil nějaké věci, které by mi pomohly v rozvoji. Například grafický program.

Na co se v roce 2023 ve svém oboru chystáš?

Chtěl bych jít na ty stejné soutěže jako loni, tedy na Logickou olympiádu a Pangeu.

 

Sebastian Cretan, hra na pozoun, baryton a klavír:

Co pro tebe vítězství ve Zlatém oříšku znamená, proč je pro tebe důležité?

Vítězství pro mě znamená to, že se můžu rozvíjet dál, mohu využít svou účast ve Zlatém oříšku a že jsem vyhrál cenu a jsem za to rád.

Kdo (kromě tebe) měl z tvého vítězství největší radost, proč a jak jsi to poznal?

Asi maminka, protože ta se se mnou asi nejvíc podílela na všech věcech. Tatínek se taky hodně na všem podílel, ale největší radost měla asi maminka.

Jak se chystáš naložit s finanční odměnou za vítězství v soutěži Zlatý oříšek, na co ji chceš použít?    

Určitě bych ji rád investoval do koupě nového nástroje, protože teď mi zatím půjčuje škola. I na natáčení Zlatého oříšku mi zapůjčila hodně drahý baryton a chtěl bych to využít na svůj vlastní.

Na co se v roce 2023 ve svém oboru chystáš?

Příští rok mám v plánu jít na soutěž Vítěslava Nováka na klavír a pak na Pro Bohemia v Ostravě, kterou jsem už vyhrál. Za rok dávám průměrně tak dvě soutěže. Víc nepotřebuju😊 Koncerty ještě nedokážu říct, ty s budou plánovat až během roku.Rozhovory s patrony a hosty natáčení finále soutěže

Vladimír Kořen, patron, moderátor, propagátor vědy:

Co říkáte, na pestrost letošní sedmičky? Porota měla nelehký úkol. Letošní ročník byl nesmírně silný.

Já si myslím, že letošní laureáti jsou nesmírně vzácná směsice, velmi široký proud různých talentů a čeho jsem si všiml, tak je to kombinace. Máme tady děti, které jsou úspěšné hned v několika oborech. Máme tady baletku – karatistku. Jsou tady hudebníci, kteří zvládají spoustu věcí. Je tady poměrně hezké zastoupení dětí, které se věnují poznání, vědě, matematice a myslím, že je tu dost dětí, které přesáhly hranice ČR a uspěly třeba na MS, což je úžasné, že obstojí v mezinárodní konkurenci. Já se na to vždycky dívám s otevřenou pusou, co máme v rámci české kotliny za bohatství, které nám bude dorůstat a ovlivňovat tu naši budoucnost.

Jak děti podle vás Zlatý oříšek inspiruje, posune dál v jejich činnostech?

Každé dítě potřebuje pochvalu, potřebuje vědět, že je na dobré cestě. Já se to teď učím a ta práce s odměnou, to je to nedůležitější, co těm dětem můžeme dávat. Oni potřebují vědět, že ta cesta má smysl a že na té jejich cestě poznávání, učení se, se kolem nich najde někdo, kdo je poplácá po rameni a řekne: „Fakt dobrý.“ Zlatý oříšek má ten dar, že jde napříč tím spektrem a je to nesmírná energie, kterou dítě cítí a může mu pomoci na té jeho cestě, právě tou pochvalou a tím uznáním.

Máte osobní zkušenost, vaše dcera Magdalena získala Zlatý oříšek za šachy a hru na housle v roce 2011. Jak ji to ovlivnilo z dlouhodobého hlediska?

V případě mé dcery, Zlatý oříšek byla ikona toho: „Majdo, dobrý. Dosáhla jsem něčeho, co je výjimečné. Po čase ty třeba výkony klesnou, ale po dalším čase, se zase může dostat nahoru a myslím, že jí to pomáhá do teď, že ví, že na ty cíle má a má předpoklad dosáhnout na nějakou odměnu.Aleš Valenta, patron, akrobatický lyžař, olympionik, moderátor:

Proč je podle vás důležité podporovat u dětí rozvoj talentu?

Talent má každé dítě a na nás dospělých je, abychom ty talenty v dětech vzbudili a podporovali ty správné talenty. Často se stane, že my rodiče si myslíme, že to naše dítě má na něco talent, ale ono má talent na něco úplně jiného, ale my to nedovedeme rozeznat. Rozvíjení talentu je důležité v tom, aby se v dítěti dovedl stoprocentně projevit. To je náš úkol dospěláků. Podporovat a rozvíjet talent našich dětí.

Čím víc talentů máme, tím lépe. Důležité je, aby se ten talent někde nezabil, aby to neskončilo v tom věku, kdy děti vyrostou. Ono se to většinou láme kolem těch čtrnácti až šestnácti let. Tam velmi často i ty nejtalentovanější děti do toho musí dávat i něco navíc. Musí už trochu víc makat a uvědomit si, že k tomu talentu musí přidat i jiné hodnoty, které je posunou dál.

Jakou úlohu v rozvoji talentu podle vás hraje Zlatý oříšek?

Zlatý oříšek je „nakopávák,“ podtržení toho, že co dělám, je správné. I když se mi nechce, tak jdu na ty tréninky a do kroužku na klavír, nebo cokoli jiného nebo že se víc učím nějakou látku. To, že je někdo ocení, tak jim dává vědomí toho, že to dělají správně a motivuje je to pokračovat.Nikola Márová, patronka, sólistka Baletu Národního divadla:

Jaký byl pro vás jako patronku letošní ročník soutěže?

Já jsem ráda, že jsem jako patron, a ne jako porotce, protože si nedovedu představit, že bych měla vybírat z tolika talentovaných dětí. Ten ročník byl opravdu velmi silný. Opravdu klobouk dolů nad tím, co dokázaly, jak jsou ještě mladí a jsem ráda, že ten jejich talent se rozvíjí, a ten jejich sen se plní už takhle v útlém věku. Představovala jsem si, co asi cítí rodiče těch dětí. Já sama mám syna, tak se mi úplně draly slzy do očí s tím, co asi cítí rodiče za své dítě, co už všechno dokázalo.

Nadační fond Zlatý oříšek – činnost v roce 2022

Zlatý oříšek prostřednictvím svého Nadačního fondu Zlatý oříšek opět podpořil nejen vítěze aktuálního ročníku, ale i další děti, které soutěží v minulosti prošly.

Částku v souhrnné výši 140 000 Kč jsme předali sedmi nejtalentovanějším
a nejšikovnějším dětem z celé České republiky
, které jsme slavnostně vyhlásili v rámci televizního finále. Každý ze 7 vítězů si tak odnesl šek hodnotě 20 000 Kč pro svůj další rozvoj.

Tři vítězové krajského kola ve Zlínském kraji byli kromě hmotných cen odměněni i šeky v celkové výši 15 000 Kč. Každý z nich obdržel částku 5 000 Kč a sám si vybral, na co ji na cestě za svými sny použije, zda na nákup nezbytného vybavení, startovné v zahraničí nebo třeba úhradu letního soustředění. Zlatý oříšek na zámku v Holešově získal šachista Dergeldalai Bayarjavkhlan, cukrář Ondřej Vašut, jako třetí odbornou porotu ohromila hrou na klavír Julie Poláková. Starosta města podpořil začínající taneční kroužek Hey ladies! z Prusinovic a diváky si získala Kristýna Hájková, která předvedla dogdancing.

Všichni finalisté soutěže Zlatý oříšek, kteří dál ve své činnosti pokračují, mají šanci získat od Nadačního fondu Zlatý oříšek finanční podporu i v dalších letech. V roce 2022 náš nadační fond opět pomohl některým účastníkům minulých ročníků.

Třeba loňskému laureátovi, nadšenému rybáři Zdeňkovi Vlachovi jsme přispěli na rybářskou židli, na které seděl nejen ve studiu České televize v pořadu Sama doma, ale hlavně když ulovil svého rekordního 180 cm sumce, který vážil přes 50 kilogramů.

Talentovanému houslistovi Richardovi Kollertovi (Zlatý oříšek 2020), který sklízí úspěchy na mezinárodních pódiích a kterého operní pěvec Plácido Domingo nazval hvězdou budoucnosti, jsme zaplatili mistrovský kurs u houslového maestra Václava Hudečka.

Natálie Mlejnková (Zlatý oříšek 2020), která nedávno se svou fenkou Fanny bodovala v agility na prvním místě Mistrů ČR v Jumpingu v kategorii Děti, mohla díky Nadačnímu fondu uskutečnit svou cestu na Mistrovství světa v agility.

Úspěšné lukostřelkyni Elišce Fialové (Nominace Zlatý oříšek 2019), která má za sebou úspěchy na zahraničních turnajích a nedávno získala titul Mistryně ČR v halové kategorii Starší žáci, jsme koupili lukostřeleckou výbavu, která ji ještě víc vylepšila výkony a posunula do kategorie kadetů.

Matematikovi Tomášovi Flídrovi (Nominace Zlatý oříšek 2016), jsme díky společnosti Alza předali výkonný notebook, který využívá nejen na řešení svých úloh, ale především mu pomáhá při studiu na University of Cambridge.

Dětskému baletu Praha (Zlatý oříšek 2020), jsme příspěvkem z nadačního fondu pomohli s rekonstrukcí nového tanečního sálu.

Celková suma, kterou dosud Nadační fond Zlatý oříšek dětem přerozdělil, již překročila částku 3 700 000,- KčVíce informací o vítězích Zlatého oříšku 2022 a dalších finalistech naleznete na stránkách https://www.zlatyorisek.cz/ceska-republika/.

Medailonky všech finalistů soutěže jsou dostupné na https://www.zlatyorisek.cz/ceska-republika/zlaty-koberec-uspesnych/.

Zlatý oříšek – Poděkování dárcům a sponzorům

Na tomto místě je třeba ocenit, jak velkou pomoc ze strany našich štědrých soukromých dárců, kteří Zlatému oříšku pravidelně přispívají už několik let, tak všech našich partnerů a sponzorů.

Především děkujeme společnosti Veolia Česká republika a.s. a Nadačnímu fondu Veolia za již téměř dvacetiletou spolupráci, bez které by projekt nemohl tak dlouho existovat.

Děkujeme také společnostem Knowlimits Group a.s., Fénix Trading spol. s.r.o., ČEPS, a.s,, Hodinářství Bechyně s.r.o., Siko a.s., Nadaci Sova, Pavlu Kotasovi, ŽPSV a.s., Enot 2020 s.r.o. a firmě Alfa Portas, s. r. o. za jejich finanční dary.

Děkujeme také společnosti Activa spol. s.r.o., která nám opět pomohla v oblasti kancelářského vybavení.

Velký dík patří společnosti TOYOTA FINANCIAL SERVICES CZECH, s.r.o., která nám poskytla nový hybridní vůz Toyota Corolla.

Zvláštní poděkování patří Ministerstvu kultury a Ministerstvu školství mládeže
a tělovýchovy
za jejich dlouhodobou podporu projektu.

ZLATÝ OŘÍŠEK 2022 – KONTAKTY

Mgr. Jiří Kotmel

organizátor soutěže Zlatý oříšek

telefon: 602 201 488

mail: jiri.kotmel@zlaty-orisek.cz

Mgr. Eva Spáčilová

ředitelka Nadačního fondu Zlatý oříšek

telefon: 602 201 206

e-mail: eva.spacilova@zlaty-orisek.czwww.zlaty-orisek.cz