Zlepšení kvality života, kultura, bezpečnost i cestovní ruch. Kolem vody v jižních Čechách se připravují investice přes tři miliardy

Investice přes tři miliardy korun se připravují v následujících čtyřech letech v jižních Čechách. Jedná se o projekty, které přímo souvisí s vodou, nebo jsou v její těsné blízkosti. Chystané investice podpoří bezpečnost, zlepší kvalitu života místních obyvatel, přispějí do rozvoje kultury či cestovního ruchu. Podrobnosti byly diskutovány na každoroční konferenci Lodě na vltavské vodě.

Zástupci Jihočeského kraje, měst v okolí Vltavy, ale také institucí, které jsou přímo spojené s vltavskou plavbou, tedy Ministerstvo dopravy, Povodí Vltavy, Ředitelství vodních cest a Státní plavební správa se sešli v pátek 19. srpna na konferenci Lodě na vltavské vodě, která se konala pod záštitou města Hluboká nad Vltavou a náměstka hejtmana Jihočeského kraje pro dopravu Antonína Kráka. Cílem akce, kterou pravidelně pořádá destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko, z.s., bylo vyhodnocení čtyřleté strategie rozvoje Vltavské vodní cesty mezi roky 2019 a 2022, ale také plánování a vize do budoucích let. Ty se netýkají pouze samotné vodní cesty a lodní dopravy, ale zahrnují také řadu projektů, které s vodou souvisí nebo jsou v její těsné blízkosti.

Město České Budějovice postupně naplňuje vize z urbanistické studie Město a voda. „Aktuálně probíhají práce na projektu zpřístupnění břehu řeky v parku Dukelská a připravujeme také úpravu veřejného prostranství na Senovážném náměstí, kde dojde k otevření Mlýnské stoky, která je v těchto místech v současnosti zatrubněna,” popsal plány radní města České Budějovice pro cestovní ruch Viktor Vojtko. Studie zahrnuje také plán na tvorbu takzvaného Slunečního ostrova na Jiráskově nábřeží či náplavky mezi Železným a Zlatým mostem.

Na úpravy Senovážného náměstí pak navazují kroky Jihočeského kraje, který zde plánuje financovat stavbu výstavní síně AJG. „Nová budova AJG na Senovážném představuje investici do rozvoje kultury, kterou si metropole zaslouží. V rámci rozvoje infrastruktury cestovního ruchu postupně napojujeme úseky Vltavské cyklostezky. Ta brzy propojí jižní Čechy napříč od severu na jih a vytvoří pro kraj důležitou atraktivitu doslova evropského významu,” uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Peníze z kraje půjdou také do oblasti dopravy, jak poznamenal náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák: „Jihočeský kraj aktuálně připravuje investici pro stavbu několika mostů přes řeku, které zlepší dopravní situaci i bezpečnost.”

Spokojení byli účastníci také při vyhodnocování plnění strategie uplynulých čtyřech let. „V tuto chvíli můžeme konstatovat, že jsme naplnili většinu plánů, které jsme si na začátku vytyčili. Cílem bylo vytvoření potřebné infrastruktury na splavněném úseku Vltavy mezi Budějovicemi a Týnem nad Vltavou respektive Kořenskem. Povedlo se nám zpřístupnit řeku lidem a změnit vnímání plavby v očích veřejnosti. Po čtyřech letech vidíme, že kromě přínosu pro cestovní ruch se řeku naučili využívat také místní obyvatelé, pro které se tak rozšířili možnosti volnočasového vyžití v místě bydliště. Dalším úspěchem bezesporu je, že se nám podařilo rozběhnout projekt Vltavské cyklostezky, která je jedním z největších počinů v infrastruktuře cestovního ruchu v kraji,” zhodnotil současný stav předseda destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko David Šťastný. V období 2019 až 2022 byly na splavněném úseku Vltavy v jižních Čechách a do okolní infrastruktury uskutečněny investice za více než 450 milionů korun, vzniklo přes třicet nových služeb spojených s vodou a podařilo se zapojit více jak čtyřicet organizací.

Na takzvané Stezce Vltavy vznikly hojně navštěvované lezecké trasy Ferrata Hluboká, byla instalována koupací i přístavní mola a doplněna infrastruktura zajišťující provoz, například čerpací stanice a výlevka odpadních vod v přístavu na Hluboké, ale také přístavní hrana pro malá plavidla na Jiráskově nábřeží pod Dlouhým mostem v Českých Budějovicích. Kromě soukromých lodí nebo šlapadel, veslic a hausbotů, které jsou k dispozici v půjčovnách, křižují řeku také pravidelné lodní linky včetně těch v centru Budějovic, které jsou součástí tarifu MHD. „Na řeku se postupně vrací život, který na ní byl v dobách voroplavců, kdy byly Budějovice po vodě propojeny s Prahou. K naplnění této vize v moderním duchu nám chybí tři kroky. Jsou to lodní zdviže na přehradách Slapy a Orlík a také plavební komora na Jiráskově jezu u Dlouhého mostu. Ten je poslední překážkou, která brání, aby mohly lodě připlout až do centra a Budějovice tak naplno využili potenciál města na soutoku dvou řek,” dodal na závěr David Šťastný. S myšlenkou otevření takzvané horní vody, tedy toků Vltavy a Malše v historickém centru, pro lodě počítá také již zmíněná studie Město a voda.

Kontakt pro média:

Vojen Smíšek

manažer marketingu destinace Budějovicko

604 689 294, smisek@cb-hl.cz