Česká mše vánoční rozezní v prosinci divadlo Hybernia – původní barokní kostel

Jako sólisté zazpívají Daniel Hůlka a Daniel Klánský

Divadlem Hybernia se v prosinci rozezní tóny České mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Díky tradiční sváteční hře se tak prostor Hybernie opět vrátí své původní podobě – ranně baroknímu kostelu. Známé „Hej mistře“ zazní v divadle během prosince desetkrát v úpravě pro celé rodiny. Představení navíc vzniklo ve spolupráci s Třebechovickým muzeem betlémů a autoři v něm použili unikátní projekce Třebechovického betlému, který je národní kulturní památkou. První mši je možné shlédnout v úterý 6. prosince, poslední pak den před Štědrým dnem.

Návštěvníci České mše vánoční v divadle Hybernia uvidí putování českých pastýřů do Betléma, kde se právě narodil Ježíšek. To vše očima dětských hrdinů, kteří se nemohou dočkat Štědrého dne. „Rybova mše je zasazená do českého prostředí a je srozumitelná všem. Určitě zvu celé rodiny, aby přišly nasát sváteční atmosféru do Hybernie, která původně kostelem byla. Všichni, kteří si zakoupí vstupenku v 1. cenové zóně navíc mohou nahlédnout do zákulisí divadla, kde se nachází pozůstatky původní kaple,“ zve Eva Homindová, ředitelka Divadla Hybernia.

Soprán zpívá Kristýna Kůstková v alternaci s Karolínou Cingrošovou Žmolíkovou, alt Eliška Zajícová a tenor Michal Bragagnolo. Bas zpívá Daniel Hůlka v alternaci s Danielem Klánským pod dirigentskou taktovkou Lukáše Klánského. „Pro mě je zpívat Českou mši vánoční radost, protože jí zpívám rád už od konzervatoře. Jsou to prostě české Vánoce! Tradiční je samozřejmě v kostelích, ale hraje se i v divadlech, a to je zase jiné, má to své kouzlo, určitě všechny zvu,“ říká Daniel Hůlka. Pěvce doprovodí Amadeus Prague Orchestra a pěvecký sbor Amadeus.

zdoj: foto: Edit Volkova

Českou mši vánoční je možné v Divadle Hybernia vidět 6., 7., 9., 20., 21., 22. (2x) a 23. (3x) prosince 2022.

Více na www.hybernia.eu.

Kontakt pro bližší informace:

Hana Tietze

Mobil: 602 349 483
E-mail: hana.tietze@email.cz