České dráhy zkoušejí delší předprodej rezervací, data o rezervacích se do vlaků nahrávají automaticky

O 1,5 hodiny se prodlouží doba předprodeje rezervací, která bude u vybraných vlaků nově možná až do 30 minut před odjezdem vlaku.  Data o rezervovaných místech se do vlaku automaticky nahrají a zobrazí na displejích u obsazených míst. Cestující budou mít k dispozici širší výběr míst i krátce před odjezdem vlaku z výchozí stanice.

Našim cestujícím chceme nabízet co nejširší služby a plnit individuální zvyky zákazníků. Někdo si kupuje jízdenky a rezervace s větším předstihem, jiní cestující volí nákup jízdenek a zajištění rezervací na poslední chvíli a další skupina se nechce vázat na konkrétní spoj a nákup místenek nevyužívá. Hlavně poslední dvě skupiny ocení novinku, kterou nyní testujeme převážně na spojích ‚Krušnohor‘ a ‚Moravan‘. Jedná se o prodloužení prodeje všech volných místenek až do 30 minut před odjezdem vlaku z výchozí stanice oproti běžným 2 hodinám. Pak mohli cestující rezervovat už jen omezené množství zbylých volných míst, tzv. expresní rezervace,“ vysvětluje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

Doba 2 hodiny před odjezdem byla nutná zejména kvůli označení rezervovaných míst papírovými lístečky s označením úseků, kde je místo rezervované. Lístečky bylo nutné vytisknout a roznést na jednotlivá místa. Například u osmivozového vlaku se může jednat o více než 500 jednotlivých míst a délka soupravy je kolem 200 metrů. Nový systém díky elektronickému šíření dat zkracuje dobu, kdy končí předprodej rezervací na nutné minimum 30 minut a rovněž zohledňuje lhůtu, kdy již mohou cestující nastupovat do přistavené soupravy ve výchozí stanici vlaku, přičemž naleznou svá zakoupená místa již označená.

Prodloužení doby předprodeje až do poslední půlhodiny před odjezdem vlaku z výchozí stanice umožňují digitální technologie instalované do osobních vozů. Ty umí nejen zobrazit obsazení míst na displejích u jednotlivých sedadel, ale po zadání čísla spoje vlakvedoucím do systému je centrální server pošle bezdrátově prostřednictvím mobilních sítí přímo na konkrétní vozy v soupravě vlaku,“ doplňuje Jiří Ješeta. Automaticky bezdrátově jsou nahrané a na displejích zobrazené také další údaje o spoji, jako jsou například čísla místenkových vozů, jízdní řády na vnitřních displejích včetně předpokládaných příjezdů do stanic na základě aktuální situace, možné přípoje atp.

Prodloužená doba předprodeje rezervací je nyní ověřována u 26 spojů linky R 13 Moravan Brno – Břeclav – Olomouc, 4 spojů Ex 6 Západní expres Praha – Plzeň – Cheb a u 18 spojů linky R 15 Krušnohor Praha – Ústí nad Labem – Cheb. V případě pozitivních ohlasů se plánuje rozšíření doby předprodeje rezervací až na pouhou půlhodinu před plánovaným odjezdem spojů i na další vlaky Českých drah vybavené digitálním systémem rezervací.

Mgr. Petr Šťáhlavský

tiskový mluvčí ČD

hot-line tiskového oddělení ČD: 724 977 822, press@cd.cz

O společnosti České dráhy, a.s.

Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní dopravní obslužnost státu. V posledních letech došlo k výraznému omlazení vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na otevřeném trhu investovala firma desítky miliard korun do nákupu a modernizace vozidel.