Nové publikace Národního technického muzea

Ve čtvrtek 26. května 2022 byly v Národním technickém muzeu slavnostně pokřtěny čtyři publikace vydané NTM v roce 2021: „Bedřich Feuerstein. Praha-Paříž-Tokio“, „Stavební zámečnictví“, „Československé gramofony 1946-1993“ a „Jak se měří svět. Astronomické a zeměměřické přístroje“. Tyto i další knihy z produkce NTM bude možné zakoupit na prezentaci NTM na veletrhu Svět knihy se slevou 20 %.

Helena Čapková
Bedřich Feuerstein. Praha-Paříž-Tokio

Kniha s bohatým obrazovým materiálem je katalogem stejnojmenné výstavy, ve které kurátorka výstavy Helena Čapková poprvé v ucelené formě představila fascinující rozsah tvorby Bedřicha Feuersteina. Pozornost autorka věnuje např. Feuersteinovu nasazení v první světové válce, francouzskému (1920–1926) a japonskému období (1926–1930), práci pro divadlo ve dvacátých letech (např. pro Národní divadlo v Praze) a ve třicátých letech (spolupráce s Osvobozeným divadlem). V publikaci je téma výstavy představeno v ještě větší šíři. Využita zde byla unikátní sbírka Archivu architektury a stavitelství NTM, které spravuje nejrozsáhlejší osobní fond Bedřicha Feuersteina. Vydána byla česká i anglická verze knihy.

Martin Ebel a kol.
Stavební zámečnictví

Publikace se zabývá stavebním zámečnictvím se zvláštním zřetelem ke kování oken a dveří. Je katalogem k stejnojmenné výstavě, kterou NTM v roce 2021 uspořádalo v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy. Výstava si kladla za cíl představit tyto konstrukční prvky s hlavním ohledem na jejich vývoj. Katalog pojednávanou problematiku podstatně prohlubuje. Jádro katalogu tvoří rozsáhlá kapitola „Proměny okenních a dveřních kování“, kterou zpracoval hlavní autor výstavy Martin Ebel. Tato část je prvním systematickým shrnutím tohoto tématu v české odborné literatuře.

Jan Hosťák, Michal Zeithaml
Československé gramofony 1946-1993

Publikace si klade za cíl seznámit širokou laickou i odbornou veřejnost s historií výroby gramofonů v Československu od nelehkých poválečných let budování znárodněného průmyslu po začátek let devadesátých. Podrobně mapuje jednotlivé modelové řady našich gramofonů vyrobených v bývalé Tesle Litovel. Čtenář má možnost poprvé zalistovat pomyslným katalogem těchto mnohdy badatelsky opomíjených přístrojů na pozadí historických událostí v Československu. Kniha je doplněna fotografiemi jednotlivých přístrojů. Kniha obsahuje český i anglický text.

Antonín Švejda a kol.
Jak se měří svět. Astronomické a zeměměřické přístroje

Výpravná publikace vznikla jako katalog ke stejnojmenné výstavě. Již od úsvitu civilizace provází lidstvo touha poznat svět, který nás obklopuje. Zjistit tvar a rozměr Země, odhalit polohu, vzdálenost a složení vesmírných těles, o to se lidé pokoušeli od nepaměti. Hlavním nástrojem k dosažení těchto cílů bylo vždy pozorování a měření založené na matematických výpočtech. Měření se provádělo nejprve pouhým okem, postupně s pomocí stále dokonalejších přístrojů. Jejich řada začíná u jednoduchých pomůcek, jako jsou provazec, olovnice, gnómon a astroláb, pokračuje teodolitem a dalekohledem a končí u současných družic navigačních systémů nebo astrometrických satelitů, které mapují naši Galaxii. Tato měření a přístroje jsou v publikaci představeny. Vydána byla česká i anglická verze knihy.

Kromě uvedených knih bude na knižním veletrhu Svět knihy 9.-12. 6. 2022 možné zakoupit první publikaci z nové edice NTM „Krása historické fotografie“. Edice je určena nejen pro milovníky analogové fotografie, historických fotografických technik či přístrojů.

Michaela Hrubá
PŘEMYSL KOBLIC fotograf a publicista

První publikace nové edice NTM „Krása historické fotografie“ je věnována významné osobnosti fotografie minulého století – Přemyslu Koblicovi, jenž výrazně přispěl k vývoji moderní české fotografie. Byl průkopníkem širokoúhlé a živé fotografie, vyjadřoval se k aktuálním otázkám české fotografie i k organizaci klubů fotografů amatérů. Autorka Michaela Hrubá se zaměřila na Koblicovu publicistickou a redakční činnost a fotografickou tvorbu, kterou analyzovala a zařadila do politického, společenského a uměleckého kontextu. Výzkum vyšel také z nejrozsáhlejší části Koblicovy pozůstalosti, která je uložena v Archivu Národního technického muzea.

Publikace NTM jsou k dostání v muzejním obchůdku NTM nebo přes eshop.ntm.cz

Tisková zpráva NTM 27. 5. 2022

Bc. Jan Duda
Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Email:
jan.duda@ntm.cz
Mob: +420 770 121 917