Palírna Radlík

Chloubou města Jílové u Prahy je řemeslná Palírna Radlík která již od roku 1998 povznáší tradiční ovocné pálenky na ušlechtilé destiláty. Píchou palírny je originální měděná destilační aparatura s řadou inovací.

Palírnu Radlík jsme založili jako pěstitelskou pálenici v roce 1998 a od roku 2001 máme i koncesi na ovocný lihovar. Byla to však spíše hobby záležitost, neboť na mafiánském trhu přesyceném miliony litrů nezdaněného lihu jsme nechtěli působit. Teprve po metanolové aféře se vytvořily podmínky pro solidní podnikání. Následně se nám podařilo přikoupit okolní zdevastované stavby a v roce 2018 jsme palírnu významně rozšířili a modernizovali. Tentokrát jsme do tradiční technologie zakomponovali i řadu vlastních inovací, které nám umožňují lépe autorsky ovlivňovat tvorbu produktu.

Majitelé palírny se hlásí k alchymistickému odkazu mistra Edwarda Kellyho,který v Jílovém u Prahy prožil nejúspěšnější období.

Pěstitelské pálení nám ukázalo, jak lidé oceňují, když mohou vidět celou výrobu destilátu. Tento otevřený přístup uplatňujeme i v lihovaru. Celý proces výroby můžete sledovat při návštěvě palírny, pomocí videí i připravovaných on-line kamer.

Ruční zpracování v malém kolektivu nadšenců nám umožňuje hlídat kvalitu v celém procesu. Používáme i tzv. řízené kvašení. Spočívá v tom, že vedle úpravy pH, výběru kvasinek, živných solí atd je naší specialitou kvašení v uzavřených vinifikátorech, kde počítačově regulujeme teplotu a míchání kvasu.

Ctíme a dodržujeme všechny zásady tradičního domácího pálení a rozvíjíme je moderními postupy. Jsme však i fascinováni alchymií těchto procesů, v nichž vedle rozmanitosti přírody, tajemnosti mikroorganismů hraje roli i náhoda a těžko předvídatelné působení času.

 


V případě, že pěstitel nemůže být přítomen při předání vypěstovaného ovoce nebo kvasu a výdeji ovocné pálenky, může k tomu zplnomocnit jinou osobu viz. plná moc.  Současně je třeba předložit občanský průkaz zmocnitele (majitele pozemku) ke kontrole údajů. Postačí i fotokopie

Důležité informace pro zákazníky pěstitelského pálení »
Zde najdete pohromadě ty nejdůležitější informace o pěstitelském pálení.

Jsme řádným členem Unie Destilatérů »
Unie Destilatérů se snaží propagovat poctivý přístup k řemeslu a stavovskou čest. Členové Unie se zúčastňují mnoha školenía degustací. Každý člen musí dodržovat stanovy Unie, legislativu, hygienu provozu a vysokou řemeslnou úroveň.

Příprava kvasu » 
Kvalita ovocného destilátu je zásadně ovlivněna kvasem, ze kterého bude v pěstitelské pálenici vyroben ovocný destilát. Zde jsou základní body, kterých byste se měli držet při jeho přípravě.

Zrání destilátu v dubovém soudku » 
Zrání destilátu v dubovém soudku mu přidává další chuťový rozměr.

V průběhu let jsme se zúčastnili mnoha prestižních, ale i méně známých soutěží u nás a v zahraničí.

zdoj:web:palirna Radlík