Sedláci podporují předsedu Senátu Miloše Vystrčila v senátních volbách

Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) jako nejpočetnější nevládní organizace sedláků plně podporuje kandidaturu současného předsedy Senátu Miloše Vystrčila v nadcházejících senátních volbách. Miloš Vystrčil se dlouhodobě a aktivně zajímá o problematiku zemědělství, rozvoje venkova, životního prostředí a pravidelně se účastní akcí ASZ ČR. Naslouchá potřebám sedláků, které následně odpovědně vyhodnocuje a podporuje na politické úrovni.

Předseda Senátu vystoupil na několika nejen pro Asociaci velmi důležitých setkáních. Odhalením pomníku obětem násilné kolektivizace na Řípu si s námi připomněl nejrozsáhlejší pokus o likvidaci selského stavu naší země. Od počátku jasně podpořil program Pestrá krajina, který již pátým rokem pozitivně prezentuje práci sedláků, jenž dobře hospodaří v krajině. Svým vystoupením na mezinárodní konferenci v Telči také ukázal politickou snahu systémově podporovat důležitost rodinných farem, což může pomoci k ekonomické i sociální stabilizaci venkova.

Díky své účasti na celé řadě profesních setkání sedláků, stejně tak jako na několika návštěvách farem, měl Miloš Vystrčil možnost diskutovat se sedláky a následně tak čerpat inspiraci a podněty, které zužitkoval ve funkci senátora. Jako předseda Senátu pak opakovaně jasně podpořil tolik potřebné změny ve Strategickém plánu ČR Společné zemědělské politiky, které pomohou naprosté většině klasických zemědělců. Je zřejmé, že po několika desítkách let se konečně začíná ustupovat od představy, že velkoprůmyslové zemědělství je jediné správné řešení pro český venkov a produkci potravin,“ říká předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek.

Miloš Vystrčil je silným zastáncem základních hodnot demokracie a svobody, což jasně ukázal skrze své dosavadní činy v předchozích politických pozicích a nyní jako předseda Senátu ČR,“ poukazuje Jan Štefl, místopředseda ASZ Jindřichův Hradec. Je například diametrální rozdíl mezi tím, jaké zemědělství by asi podporovala kandidátka do Senátu za ANO přímo spojená s Andrejem Babišem v kauze neoprávněného čerpání dotací, a dosavadní odvedenou prací Miloše Vystrčila ve prospěch sedláků.

Malí i velcí zemědělští hospodáři z Asociace si i proto velmi váží dosavadní spolupráce s Milošem Vystrčilem a plně podporují jeho kandidaturu v nadcházejících senátních volbách.

Hlavní kancelář ASZ ČR

Kontakt: Šárka Gorgoňová, tel.: 604 849 294, e-mail: sarka.gorgonova@asz.cz

Asociace soukromého zemědělství ČR je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Veškerá její činnost vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova.