Studio Ypsilon pokřtilo knihu Ypsilonka přítomnosti aneb Divadlo vzájemnosti

Pozoruhodná fotografická kniha Ypsilonka přítomnosti aneb Divadlo vzájemnosti, mapující nedávno uplynulé pětiletí legendární pražské scény, se po odkladech způsobených covidovou pandemií dočkala slavnostního křtu. Na ten navázalo kmenové představení Spálená 16, jež obrazově celou knihu uzavírá. Křtilo se vesele, ve čtvrtek 17. března, s vyprávěním, živou hudbou a zpěvem v rytmu swingu. Úvodního slova se ujal ředitel Ypsilonky Jan Schmid, k hostům dále promluvil Jan Dvořák, který se spolu s Janem Jiráněm a Jiřím Lábusem ujal také role kmotra.

Kniha, jejíž celý název zní Ypsilonka přítomnosti aneb Divadlo vzájemnosti, s přesahem do minulosti, aby nám budoucnost neutekla, navazuje na předchozí výpravnou publikaci Cesta Ypsilon. Ta historii Ypsilonky chronologicky představila v celkem 119 titulech, jež toto divadlo uvedlo od svého počátku až do roku 2014. Nová kniha jedinečným způsobem shrnuje především dění let 2015 až 2019, s pokračujícím číslováním dalších nových inscenací. Úvodní zasvěcující text zakladatele Studia Ypsilon Jana Schmida se soustřeďuje zejména, kromě malého odkazu na minulost této scény, na pět posledních let etapy Divadlo vzájemnosti. Historický kontext a přehledné uvedení i do předchozích vývojových období divadla – od počátečního Třesku (1963 až 1968) přes etapy Divadlo svět (1969 až 1974), Divadlo člověk (1974 až 1988) a Divadlo souvislostí (1989 až 2014) – nabízí závěrečná shrnující studie Historie Studia Ypsilon v kostce od Evy Kulové (i v anglické verzi). Autorem většiny fotografií je Jiří Kottas. Vydání knihy o 216 stranách předcházela dlouhá a pečlivá příprava a její dokončení zpomalily události spojené s pandemií covidu-19.

                                                  Studio Ypsilon

Studio Ypsilon vzniklo v Liberci roku 1963 jako nezávislá divadelní experimentální skupina, již založil Jan Schmid, od počátku až dosud leader souboru, tvůrce stylu a poetiky Ypsilonu. Tvůrčí metodou je v Ypsilonu od počátku kolektivní improvizace, programově se pracuje s řízenou náhodou a neukončeností, vyznává se poetika otevřeného díla. Nezbytnou součástí je humor, který vždy osvobozuje a přivádí k nadhledu.

Od konce roku 1978 Studio Ypsilon sídlí v Praze, v raně funkcionalistickém Paláci Olympic ve Spálené 16, v jehož architektonicky působivých prostorách je úspěšně naplňována a koncepčně dále rozvíjena Schmidova prvotní vize divadla jako volně pěstěné zahrady, již lze chápat i jako zmenšený model světa se vší jeho pestrostí a rozmanitostí, který ovládají nejen zákonitosti přírody, ale i pravidla, jež ctí každé společenství slušných lidí, fungující i přes jinakost jednotlivců v příbuznosti a vzájemnosti.

V divadle působila a stále působí řada významných (nejen) hereckých osobností. V současnosti například Jiří Lábus, Martin Dejdar, Jana Synková, Jaroslava Kretschmerová, Marek Eben, Pavel Nový, Jan Jiráň, Oldřich Navrátil, Miroslav Kořínek, Petr Vršek, Renata Rychlá, Markéta Plánková, Lenka Loubalová, Petr Vacek, Zuzana Měsíčková, Ondřej Ruml, Arnošt Goldflam, Jiří Korn, Roman Janál, Lilian Malkina, Jan Přeučil, Jana Šteflíčková, Zuzana Kronerová, Martin Janouš, Roman Mrázik, Jan Onder, Barbora Skočdopolová, Jiří Štědroň, Martin Bohadlo, Jiřina Vacková, Dominik Renč, Tomáš Víšek, Jitka Vrbová, Václav Helšus, Jitka Zelenková, z nejmladších Lumíra Přichystalová, Paulína Labudová, Veronika Soumarová, Kryštof Mende, Kamila Kikinčuková, Jan Bradáč, Jan Večeřa, Miroslav Novotný a další.

Kontakty

Studio Ypsilon

Spálená 16, 110 00 Praha 1

Oficiální web: https://www.ypsilonka.cz/

FB: https://www.facebook.com/ypsilonka/

IG: https://www.instagram.com/studio.ypsilon/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCR8guNUHvED3ukSdXnbd7gg

Mediální servis: 2media.cz, s.r.o.

Simona Andělová, simona@2media.cz, tel.: 775 112857

Dominika Kučinská, dominika@2media.cz, tel.: 774 599 668

www.instagram.com/2mediacz

www.2media.cz, www.facebook.com/2media.cz, www.instagram.com/2mediacz