TZ ASZ ČR: Evropská společnost a zemědělství potřebují rodinné farmy.

Rodinné farmy v Česku potřebují jasnou perspektivu Rodinné farmy jsou páteří evropského zemědělství a jejich cílená legislativní podpora pomůže zajistit potravinovou bezpečnost a zdravé životního prostředí v Evropě. Nastavení legislativy rodinných farem se v jednotlivých zemích Evropy liší, avšak základní problémy a postoje středoevropských sedláků jsou velmi podobné, a v některých případech zcela identické. Nová Společná zemědělská politika EU 2023+ je zaměřena na cílenější podporu menších a rodinných farem, a proto by i členské státy EU měli tuto skutečnost reflektovat do svých národních legislativních opatření. ASZ ČR proto vyzývá vládu České republiky k vytvoření zákona o rodinných farmách, který by komplexně podpořil tuzemské rodinné farmy. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) uspořádala v rámci předsednictví České republiky v EU a pod záštitou ministra zemědělství ČR a předsedy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mezinárodní konferenci na téma Legislativní podpora rodinných farem v EU. Konference se zúčastnili představitelé zemědělských organizací a politici z osmi evropských zemí, Maďarska, Rakouska, Slovenska, Malty, Litvy, Lotyšska a Velké Británie. V Maďarsku byl v roce 2021 přijat nový zákon o rodinných farmách. Maďarské rodinné farmy mají díky tomuto zákonu prioritní přístup k zemědělské půdě, mohou lépe diverzifikovat zemědělskou činnost, ale mají rovněž nový systém daní, který je vůči rodinným farmám vstřícnější. Prioritou Slovenska je větší podpora rodinných farem také prostřednictvím připravovaného zákona. Na rodinné farmy budou na Slovensku zacíleny i některé podpůrné programy. Vláda Velké Británie si je vědoma důležitosti rodinných farem, a proto je podporuje různými opatřeními – daňovými úlevami ve vztahu k zemědělskému dědictví, usnadněním nájemních smluv či usnadněním stavebního rozvoje rodinných farem. TZ ASZ ČR: Evropská společnost a zemědělství potřebují rodinné farmy. Rodinné farmy v Česku potřebují jasnou perspektivu „V ČR aktivně hospodaří dlouhodobě kolem 30 tisíc zemědělských subjektů. Z toho 25 tisíc má formu blízkou rodinnému hospodaření. Je zřejmé, že zákon o rodinných farmách by pomohl naprosté většině českých zemědělců – rodinných farem, které historicky tvoří přirozený model zodpovědného a perspektivního hospodaření na českém venkově. Získáme tím všichni mnohé – ať už jako spotřebitelé potravin či jako uživatelé životního prostředí,“ říká předseda ASZ ČR Jaroslav Šebek „Aby se rodinné farmy dále rozvíjely a zajišťovaly udržitelnost zemědělské výroby a její komplexnost i generační přístup k hospodaření, potřebují významné legislativní úpravy a samozřejmě podporu vlády a parlamentu. Právě podpořit přirozený model zodpovědného a perspektivního hospodaření na českém venkově se zavázala současná vládnoucí koalice ve svém programovém prohlášení. Stejný pohled sdílíme většinově i v Zemědělském výboru Poslanecké Sněmovny PČR. Samotná podpora ovšem nestačí. Teď nás čeká kus práce, abychom vytvořili takové zákony a normy, které by umožnily rodinným farmám, jež jsou naprosto zásadním modelem evropského a světového hospodářství, se dále a úspěšně rozvíjet. V tomto bude naprosto klíčové připravit a samozřejmě i schválit Zákon o rodinných farmách,“ přislíbil na mezinárodní konferenci předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Michal Kučera