Ve Zkušebním centru VUZ ve Velimi se představí ekologický vodíkový vlak budoucnosti

V době od 17. do 25. května 2022 se bude na území České republiky konat Coradia iLint Railshow, během níž představí Alstom společně se společností České dráhy české veřejnosti a médiím plně bezemisní vlakové řešení založené na platformě Alstom Coradia LintTM. Vodíkový vlak Coradia iLintTM zahájí svoji okružní jízdu v Děčíně, odkud vyrazí mimo jiné do Prahy, České Třebové, Olomouce, Ostravy, Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové a Liberce a poté zpět do Děčína.

Prvního oficiálního představení vlaku české veřejnosti se 17. května v Praze (a slovenské veřejnosti 20. května v Nitře) zúčastnil s dalšími zástupci VUZ i generální ředitel VUZ Ing. Martin Bělčík. Jedním z dalších důležitých milníků Railshow bude zastávka ve Zkušebním centru VUZ Velim 23. 5. 2022, kde bude ekologický vlak – včetně plnění – představen zástupcům státní správy a expertům.

Jednotka Coradia iLint od společnosti Alstom byla již v roce 2017 testována na Zkušebním centru ve Velimi – tehdy jsme měli možnost poprvé se seznámit s vodíkovou technologií. Je nám ctí přivítat ji opět v ZC VUZ Velim. Za těch 5 let se vodík jako alternativní palivo posunul z roviny testování do reálného provozního módu a jsme přesvědčeni, že za dalších přibližně 5 až 7 let by mohlo být reálné vodíková vozidla potkat i na naší nebo slovenské infrastruktuře. Proto jsme hrdým partnerem představení tohoto vozidla veřejnosti jak v ČR, tak SR,“ prohlásil Ing. Martin Bělčík, předseda představenstva a generální ředitel VUZ.

Coradia iLintTM využívá pro svůj pohon palivovou jednotku, která vyrábí elektrickou energii pomocí chemické reakce kombinující palivo (vodík) se spalovacím činidlem (kyslíkem obsaženým ve vzduchu). Jedinou „zplodinou“ této reakce je voda a pára. Palivový článek napájí trakční motor při akceleraci a zároveň baterie a palubní zařízení. Vodík potřebný pro pohon je ve formě plynu uložen v zásobnících na střeše vlaku.

Část energie vyrobené palivovým článkem a kinetická energie získaná při brždění jsou ukládány do lithium-iontových baterií, které zásobují vozidlo při běžném provozu. Baterie mohou být v případě nutnosti použity i ke zvýšení zrychlení vlaku.

Bezemisní vlak Coradia iLint byl poprvé společností Alstom představen na veletrhu InnoTrans v září 2016 jakožto první osobní vlak založený na vodíkové technologii. V následujících letech byl vlak testován v řadě evropských zemí (mimo jiné i ve Zkušebním centru VUZ Velim), v roce 2020 byl v Německu úspěšně ukončen zkušební provoz prvních dvou vodíkových vlaků na světě. Od roku 2022 se sériové vlaky Coradia iLint stávají součástí pravidelné osobní dopravy v německém Dolním Sasku. V roce 2023 budou vodíkové vlaky uvedeny do provozu v Itálii a od roku 2025 na francouzských železnicích.

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. – evropský lídr v železničním zkušebnictví a certifikaci

Výzkumný Ústav Železniční, a.s. (VUZ) je společností specializovanou na poskytování odborných služeb a komplexních řešení v oblasti posuzování, certifikace a zkušebnictví železničních vozidel, železničních systémů a drážní dopravy.

Našimi zákazníky jsou výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu, vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy i drážní dopravy, státní orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

V Praze, 23. 5. 2022

Kontakt: